Brevens Bruk

Brevens Bruk AB

Brevens Bruk AB ingår i koncernen Bystad Holding AB och är idag ett modernt lant- och skogsbrukföretag med en fastighetsförvaltning.
Tidigare var det ett järnbruk, men i dag finns ingen järnhantering kvar.
Huvudnäringen är skogsbruk som bedrivs uthålligt på 13 400 hektar produktiv skogsmark.
Bolaget är dubbelcertifierat via Holmen Skog AB och vi har åtagit oss att följa standarden enligt certifikaten FSC® med licensnummer FSC-C009819 och PEFC™. Detta innebär att vi bedriver en långsiktig verksamhet med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.
Lantbruket bedrivs på 445 hektar, varav 320 hektar i egen drift, resten är utarrenderat. Driftsinriktningen är växtodling, främst råg och korn, men även raps.

Vallodlingen är också omfattande.
Fastighetsrörelsen är inriktad på att driva verksamhetslokaler, hyreshus och bostäder på ägorna.
Även uthyrning för turism och fritidsboende sker.

 Detaljuppgifter om skogsbruket.

 

 
     

CMS-hemsida producerad av Zakrisson Data